>

Okçuluk Tarihi

Okçular Vakfı’nın Tarihi ve Kuruluşu

Ok ve okçuluk, pek çok ulusun tarih sahnesine çıkışından itibaren rağbet ettikleri, avlanmanın yanı sıra bir harp sporu olarak özel önem verdikleri bir faaliyettir. Özellikle milletimiz bu sporla asırlar boyu iç içe yaşamıştır. Gerek savaşta, gerekse barışta askerî talimleri bir yarışma haline getirmiştir. Malazgirt zaferinin kazanılmasında okçuların çok önemli bir rol oynadıkları göz önüne alınarak, Osmanlı Devleti’nin genişlemeye başladığı ilk yıllardan itibaren okçuluğa özel bir önem verilmiş ve Bursa’da Sultan Orhan döneminde bir ok idman alanı düzenlenmiştir. Daha sonra Yıldırım Bayezid’in da benzeri bir alanı Gelibolu’da inşa ettirdiği söylenir.

Tekke sözü geçmişte, sadece tarikatların toplanma mekânı olarak değil, aynı zamanda belirli sporların, özellikle de askeri sporların yapıldığı yerler için kullanılmaktadır. İstanbul’da bu nitelikli iki tekke binası bulunduğu bilinir. Biri Okmeydanı Kemankeşler [Atıcılar / Okçular] Tekkesi, diğeri ise bugün hiçbir izi kalmayan Unkapanı Pehlivanlar Tekkesi’dir. Okmeydanı Tekkesi her sene Hıdırellez günü olan 6 Mayıs’ta açılır ve burada altı ay boyunca her Pazartesi ve Perşembe günü ok talimi yapılırdı. Ok taliminin yanı sıra, sırıkla hendek atlamak, kılıç müsabakaları, cirit, tomak, matrak gibi oyunlar da bu alanda icra edilirdi. Okmeydanı Tekkesi bir anlamda Ahi geleneğinin devam ettirildiği bir spor kulübü işlevi ile yükümlüydü. Bir okçuyu Okmeydanı’na almak, ok atma izni vermek veya alandan ihraç etmek, ancak tekke şeyhinin izniyle mümkündü..

Her ne kadar Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi hazırlıkları sırasında bir ordugâh kurulduğu ve Haliç’e indirilen gemilerin burada inşa edildiği konusunda bazı bilgiler varsa da, Okmeydanı adına Fatih döneminde rastlanmaz. Tursun Bey, Barbaro, Ducas, Francis, Kritovulos, gibi fethin tanıkları bu konuda herhangi bir bilgi vermezler. Çok daha sonraları Müneccimbaşı Tarihi’nde Fatih’in Haliç’e indirdiği gemileri Okmeydanı’nda yaptırdığından bahsedilmektedir. Ancak pek çok araştırmacı bu fikre katılmaz. Buna rağmen, fetih sırasında Okmeydanı veya yakın çevresinde önemli bir ordugâh kurulduğu ve artçı birliklerin buraya yerleştirildiği düşünülmektedir.

Uzun bir süre unutulması ve tahrip edilmesinden sonra yeniden hayata kavuşan ve 29 Mayıs 2013 günün Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak bu külliyenin İstanbul’a hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. İnanıyorum ki bu tesis geçmişte rahmetli Yücel Cavkaytar’ın başardığı gibi dünyaya pek çok sporcu kazandırmak açısından önemli bir atılımdır. Bu tesisin gerçekleşmesi için emeği geçen herkese, gösterdikleri olağanüstü gayret için hepimizin teşekkür borcu olduğunu hatırlatmak isterim..

Dr. M. Sinan GENİM İstanbul 6 Mayıs 2013

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü

Sosyal Medya Hesapları

Adres:


Keçecipiri Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi No:1 34445
Beyoğlu/İSTANBUL
info@okcularvakfi.org
Tel: 0 212 254 66 54 - 53 - 55
Fax: 0 212 254 12 66