Diğer Faaliyetler

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü Diğer Faaliyetlerimiz

1. Okçular Vakfına Akademik Danışmanlık

    Okçular Vakfına yapılacak proje ve etkinliklerde akademik danışmanlık vazifesini de deruhte eden Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, kuruluş çalışmalarının başladığı günden itibaren birçok proje ve etkinliklerde bu görevini yerine getirmiştir. Bu anlamda bahsedilmesi gereken en önemli etkinlik olarak sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşen Mazgirt Zaferi’nin 946. yılı anma programıdır. Mezkur anma programının Okçular Vakfı tarafından düzenleniyor olması hasebiyle programın tarihi önemini vurgulamak ve Malazgirt ruhunun yaşatılması adına nelerin yapılabileceği, daha programdan aylar öncesinden düşünülmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. Bu anlamda dönemin kaynakları taranarak Sultan Alp Arslan’ın zafer öncesinde irad eylediği hutbesi ve ordusuna hitabı anma törenine katılanlara dağıtılmak üzere bir örneğinin alınması sağlanmıştır. Bunun yanında Malazgirt Zaferinin seneyi devriyesi münasebetiyle, Sultan Alp Arslan’ın H. 455 (M.1063) tarihinde Rey şehrinde darb ettiği 4.27 gramlık altın dinarı, hatıra madalyonu olarak darphane tarafından basılmasına yine Okçular Vakfı’nın desteğiyle, Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü ön ayak olmuştur. Bunun yanında Selçuklu Tarihi ve Malazgirt Zaferi üzerine çalışmaları bulunan ve alanında yetkin on akademisyen tarihçinin anma törenlerine katılımı gerçekleştirilerek katılımcılara Malazgirt Zaferinin önemine dair aktarımlar yapılmasının sağlaması da bu etkinliğe dair Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün katıları arasındadır.

 

2. Yurt içi ve Yurt Dışı Organizasyonlarda Türk Okçuluğunun Tanıtımı

    Okçular Vakfı’nın gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğü “Türk Okçuluğunun Tanıtımı ve Yeniden İhyası” misyonun bir parçası olarak, Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü de Türk Okçuluğunun tarihi seyrini ortaya koyarak bu misyona katkı sağlama adına çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, mezkûr amaca yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda bu görevini gerçekleştirmektedir. Yurt içi organizasyonlar bağlamında ifade edilmesi gereken Okçular Vakfı bünyesinde bulunan konferans salonunda 1 Ekim 2017 tarihinde 150’nin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen “Türk Okçuluğunun Tarihi Seyri ve Okmeydanı Okçular Tekkesi” başlıklı paneldir. Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, yurt içinde bu ve buna benzer bilimsel etkinliklerde bu tanıtım misyonunu gerçekleştirmesinin yanında yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu duruma örnek olarak 3-6 Ekim 2017 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü’nün Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlediği “Türkiye Günleri”ne Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü de katılım sağlayarak üç gün boyunca ziyaretçilere Türk okçuluk tarihi ve Okçular Tekkesi’nin tarihi anlatılmıştır. Bunun yanında Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün yurt dışı faaliyetleri noktasında 11-14 Ekim 2017 tarihinde Bosna Hersek’te Okçular Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi”ne katılım sağlanmıştır. Bununla birlikte mezkur tarihler aralığında Bosna Hersek’te bulunan çeşitli kütüphaneler ziyaret edilerek Türk okçuluğuna dair yazma eser ve belge taraması yapılmıştır. Özellikle Gazi Hüsrev Bey kütüphanesi ziyaret edilerek, kütüphane müdürü Osman Lavic ile görüşülmüş, Türk okçuluğuna yönelik olarak kütüphanede katalog taraması yapılmıştır. Bunun yanında Bosna’nın Osmanlı geçmişine dair kütüphanenin düzenlemiş olduğu yazma eser, vesika ve kitabe sergisi gezilerek çeşitli notlar alınmıştır. Nihayetinde Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve kültürel mirasımızın yaşatılmasının sağlanması noktalarında mutabık kalınmıştır. Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün Bosna Hersek ziyaretinin ikinci ayağı olarak Mostar şehri ziyaret edilerek burada da çeşitli temaslarda bulunulmuştur. Bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü Mostar temsilciliği ziyaret edilerek yukarıda izah edilen “Kemankeş” projesine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Son olarak Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü misafir öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rifat Gürgendereli ile temas kurularak, kendisinin hazırlamış olduğun Türk okçuluğu ile ilgili yazma eserin Okçular Vakfı yayınları bünyesinde neşredilmesi müzakere edilmiştir.