Bilimsel Etkinlikler

Okçuluk Araştırma Enstitüsü Bilimsel Etkinleri

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, okçuluğun gerek geleneksel gerekse modern olmak üzere tarihinden tekniğine, toplumdaki yerinden kullanılan malzemesine değin geniş çapta ve derinlemesine araştırılmasına matuf olarak sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenlemeyi planlamaktadır.

Bilimsel Etkinlikler

    Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, okçuluğun gerek geleneksel gerekse modern olmak üzere tarihinden tekniğine, toplumdaki yerinden kullanılan malzemesine değin geniş çapta ve derinlemesine araştırılmasına matuf olarak sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenlemeyi planlamaktadır. Bu gayeye mutabık olarak 2017 yılının şubat ayında “Okçuluk Tarihi: Kaynaklar, Yöntem ve Dönemlendirme” başlıklı bir çalıştay tertip etmiştir. Bu çalıştayda ilk olarak zaman içerisinde fermanlardan hatt-ı hümâyunlara, kitabelerden defterlere değin oldukça geniş bir literatürü kapsaması bakımından Türk Okçuluğu’nun kaynakları meselesi ele alınmış ve bu kaynaklara yaklaşımın nasıl olacağı hususu üzerine müzakere edilmiştir. Bu mevzuyu müteakiben okçuluk tarihi araştırmalarında gerek araştırmayı kolaylaştırıp büyük resmi görebilmeyi sağlaması gerekse bu alanda derinleşmeyi mümkün kılması açısından okçuluk tarihine mahsus bir dönemlendirme yapılıp yapılamayacağı tartışılmıştır. Daha sonra da bir araştırmanın tetkikini, telifini ve en önemlisi sıhhatini doğrudan etkileyen yöntem/usûl meselesi okçuluk araştırmaları ekseninde ele alınmış ve etraflıca irdelenmiştir.    Gelecek dönemde de yay yapımı üzerine bir çalıştay tertip ederek dünyanın dört bir yanından birçok uzman kemangeri (yaycı) davet etmeyi planlamaktadır. Nitekim bu ilmi toplantı ile kompozit Türk yayının hususiyetlerinin kapsamlı şekilde bir müzakere edilmesine imkân sağlayarak, okçuluğun gelişimine katkı sağlamayı arzulamaktadır.