Sergiler

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü Sergilerimiz

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerinde Türk Okçuluğu Sergisi

    Türk okçuluk tarihinin oldukça önemli bir merhalesini oluşturan Osmanlılar döneminin izahı noktasında önemli bir kaynak türünü temsil eden, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri, Osmanlı okçuluğunun ve onunla bağlantılı öğelerin anlaşılmasını sağlama adına oldukça değerlidir. Bu açıdan, Okçular Vakfı ve onun bünyesinde oluşturulan Okçuluk Araştırmaları Enstitüsünün Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile ortak çalışması neticesinde gerçekleştirilen “Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerinde Türk Okçuluğu Sergisi” Türk okçuluğunun araştırılarak yeniden gündeme gelmesi noktasında atılmış önemli bir adımdır. Bu bağlamda Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki okçulukla alakalı olarak yaklaşık 22 farklı ve dikkat çekici belgeden oluşan bu sergi ilgililerin dikkatine sunulmuştur.